Doprava zdarma od 1 199,00 Kč
Uložit do nákupního seznamu
Vytvořte nový nákupní seznam

Obchodní podmínky

Řádu internetového obchodu www.apetete.cz
Internetový obchod provozovaný na adrese www.apetete.cz (dále jen „e-shop“) provozuje:
WITMALU Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, budova 10, 01-793 Varšava, zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem pro hlavní město Varšava ve Varšavě, 13. obchodní divize, pod číslem KRS 0000496040, NIP 113-28 -73- 665, REGON 147114037, se základním kapitálem 150 000,00 PLN, plně splaceno.

I Obecná ustanovení

 1. E-Store prodává zboží na dálku přes internet v Česká republika.
 2. Informace o zboží zveřejňuje E-Shop na webových stránkách www.apetete.cz

II Pravidla pro zadávání a provádění objednávek

 1. Objednávky zboží nabízeného v E-shopu přijímáme:
  1. prostřednictvím webové stránky www.apetete.cz,
  2. e-mailem na adresu info@apetete.cz.
 2. Objednávky přes internet lze zadávat 24 (24) hodin denně po celý rok.
 3. Pro nákupy v E-shopu je nutné mít aktivní e-mailový účet.
 4. Pro uskutečnění objednávky přes stránky www.apetete.cz je nutné vyplnit registrační formulář dostupný na https://apetete.cz/customer/account/create/
 5. Zákazník odesláním objednávky v E-shopu (dále jen: „Zákazník“) způsobem uvedeným v bodě 1. výše podává nabídku na uzavření smlouvy o prodeji objednaného zboží z E- Obchod. Potvrzení o přijetí objednávky zaslané e-shopem na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem představuje prohlášení o přijetí výše uvedené nabídky.
 6. Zákazník je povinen pro zadání objednávky zvolit: (i) objednané zboží, (ii) způsob doručení a dodací adresu, (iii) způsob platby.
 7. Před uzavřením smlouvy si E-Shop vyhrazuje právo ověřit objednávku telefonicky.
 8. Objednávka je zpracována: - v případě objednávek placených převodem - připsáním platby v souladu s hodnotou objednávky na účet, - v případě objednávek placených na dobírku - po dokončení procedury potvrzení objednávky

E-shop, - v případě objednávek kreditní kartou, elektronický převod - v okamžiku autorizace transakce.

 1. Úprava objednávky je možná pouze do předání objednávky ke kompletaci skladem. Změny v objednávce jsou možné e-mailovým kontaktem s kanceláří služeb zákazníkům na adrese info@apetete.cz.
 2. Podmínky realizace nestandardních zakázek budou vždy se zákazníkem dohodnuty prostřednictvím e-mailu.
 3. Přijetím předpisů uživatel souhlasí s účastí v panelu průzkumu kvality nabízených produktů, který provozuje společnost: TrustMate SA, Bartoszowicka 3, 51-641 Wrocław, NIP 897-185-43-93, REGON 369980751, KRS 0000737597, Okresní soud pro Wrocław-Fabryczna, 6. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku, zapsaný základní kapitál 1 648 000 PLN, splacený základní kapitál 1 648 000 PLN. Tym Samym Witmalu Sp. z o.o. poskytuje e-mailovou adresu zákazníka za účelem provedení testu kvality nabízených produktů.
 4. Podle zákona o DPH bude od 1. července 2018 od 1. července omezeno právo vystavovat kupujícímu faktury pomocí NIP. Fakturu je možné vystavit pouze na účtenky obsahující NIP (daňové identifikační číslo). V případě, že odběratel neuvede daňové identifikační číslo účtenky, nebude možné na účtenku vystavit fakturu. V souladu s tím bude možné vystavit fakturu na účtenku pouze na základě fiskální účtenky obsahující číslo NIP kupujícího.

III Ceny zboží

 1. Ceny uváděné na stránkách e-shopu u nabízených produktů jsou vyjádřeny v českých korunách (CZK) a zahrnují DPH.
 2. Ceny uvedené na stránkách e-shopu nezahrnují informace o nákladech na dopravu.
 3. Konečná a závazná cena je cena uvedená u daného produktu na stránkách E-shopu v okamžiku zadání objednávky Zákazníkem.
 4. Informace o celkové hodnotě objednávky je Zákazníkovi předložena po zvolení formy doručení a způsobu platby a před konečným potvrzením objednávky.
 5. E-shop si vyhrazuje právo měnit ceny nabízených produktů, zavádět nové produkty a stahovat stávající z nabídky, provádět, rušit a upravovat akční akce. Objednávky zadané před datem účinnosti změn cen, podmínek propagačních kampaní nebo výprodejů budou realizovány za stejných podmínek.
 6. V případě prodeje akčního zboží, jehož množství je omezené, jsou objednávky vyřizovány v pořadí, v jakém byly přijaty potvrzené objednávky, až do vyčerpání zásob pokrytých touto formou prodeje.
 7. Akce v E-shopu nelze kombinovat, pokud pravidla dané akce nestanoví jinak.

IV dodávka
České republice:

 1. Zboží objednané v E-shopu je doručeno na adresu uvedenou v objednávce prostřednictvím kurýrní společnosti DPD Polska Sp. z o.o.
 2. Objednávka je zpracována v době od 24 (dvacet čtyř) hodin do 7 (sedmi) pracovních dnů od jejího potvrzení nebo připsání platby na náš účet. Počet dní uvedený u daného produktu na webu je přibližná doba počítaná od okamžiku přijetí objednávky k vyřízení, do expedice předmětu objednávky zákazníkovi, bez zohlednění skutečné dodací lhůty dopravcem. .
 3. Doklad o koupi (faktura s DPH nebo paragon) je přiložen v balení. Údaje uvedené na faktuře s DPH budou v souladu s informacemi poskytnutými zákazníkem při zadávání objednávky.
 4. U objednávek v hodnotě nižší než 1199 Kč (sedm set korun) bude k hodnotě objednávky připočten poplatek 99 Kč
 5. V případě objednávek v hodnotě nad 1199 Kč (sedm set korun) hradí E-Shop celkové náklady na dopravu při výběru způsobu doručení kurýr DPD
 6. K objednávkám placeným na dobírku se připočítává manipulační poplatek 25 Kč.
 7. Upozorňujeme, že kurýr má právo odmítnout přivézt do apartmánu zásilky o hmotnosti vyšší než 31,5 (třicet jedna a půl) kg.
 8. V případě doručení zboží kurýrní společností dbejte prosím na správnost poskytnutého telefonního čísla.

V Platební metody

 1. Platbu za zboží může Zákazník provést následujícím způsobem:

  1. na dobírku: Přímo při převzetí balíku od kurýra.
  2. Platba přes PayPal: PayPal je internetový platební systém na bázi účtu, který umožňuje komukoli s e-mailovou adresou provádět a přijímat platby online prostřednictvím platební karty nebo bankovního účtu. Lze říci, že na internetu mají všichni stejnou banku - Paypal. Na apetete.cz můžete PayPal k platbám používat bezpečně, snadno a rychle. Nemusíte při každé platbě zadávat údaje o Vaší platební kartě, jedná se tedy o komfortní platební prostředek.

 2. E-shop si vyhrazuje právo znemožnit Zákazníkovi některé způsoby platby, a to ve vztahu k produktům, kategoriím produktů nebo počtu produktů objednaných E-shopem, o čemž bude Zákazník srozumitelně informován na E-shopu. -Webové stránky obchodu nebo prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem.

VI Právo na odstoupení od smlouvy

 1. Zákazník, který je fyzickou osobou, která provádí právní úkony, které přímo nesouvisejí s jeho obchodní nebo profesní činností (dále jen: „Spotřebitel“), může odstoupit od smlouvy bez udání důvodu podáním příslušného prohlášení do 30. (třicet) dnů ode dne doručení zboží. psaní. Běh výše uvedené lhůty pro odstoupení od smlouvy počíná běžet dnem převzetí vyplněné objednávky nebo převzetím vyplněné objednávky třetí osobou uvedenou Spotřebitelem, jinou než dopravcem. V případě smlouvy, která zahrnovala mnoho položek, které byly dodány samostatně, v dávkách nebo po částech, začíná lhůta pro odstoupení od smlouvy převzetím poslední položky, šarže nebo části.
 2. Poučení o právu na odstoupení od smlouvy tvoří přílohu č. 1 těchto pravidel.
 3. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy podáním prohlášení o odstoupení od smlouvy na info@apetete.cz . Vzor takového prohlášení je přiložen jako příloha 2 těchto Pravidel.
 4. Spotřebitel je v případě uplatnění práva na odstoupení od smlouvy povinen vrátit neprodleně zakoupené zboží, nejpozději však do 14 (14) dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy.
 5. Formu vrácení upřesněte e-mailem na adrese info@apetete.cz Cena vrácení je zdarma. Náklady na vrácení nese E-shop. Zboží vrácené výše uvedeným způsobem zašlete na adresu skladu E-shopu: Magazyn No Limit / Apetete, ul. Parzniewska 18, 05-800 Pruszków.
 6. Přímé náklady na navrácení zboží E-shopu, vzniklé v souvislosti s odstoupením od smlouvy, nese Spotřebitel.
 7. V případě odstoupení spotřebitele od smlouvy e-shop vrátí spotřebiteli platby neprodleně, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy obdržel prohlášení o odstoupení od smlouvy. smlouva. Vrácení ceny zboží (včetně nákladů na dodání zboží Spotřebiteli, pokud byly Spotřebitelem vynaloženy) bude provedena na účet uvedený Spotřebitelem v prohlášení o odstoupení od smlouvy. E-shop může zadržet vrácení přijatých plateb od spotřebitele do doby, než bude zboží vráceno nebo spotřebitel doloží jeho vrácení, podle toho, která událost nastane dříve.
 8. Pokud si spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený E-shopem, E-shop není povinen vrátit spotřebiteli dodatečné náklady, které tím vznikly.
 9. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty předmětu smlouvy v důsledku jeho užití nad rámec toho, co je nutné uvést jeho charakter, vlastnosti a fungování.

VII Reklamační podmínky

 1. E-shop je povinen dodat zákazníkovi předmět objednávky bez vad. E-shop odpovídá za vady zboží za podmínek uvedených v občanském zákoníku, zejména v § 556 a 5561 - 5563.
 2. Zákazník má právo uplatnit reklamaci do 2 (dvou) let ode dne dodání předmětu zakázky s tím, že do 1 (jednoho) roku ode dne, kdy shledal dodané produkty jako nekompatibilní. se smlouvou upozorní E-shop na nesoulad . Lhůta pro upozornění E-shopu na nesoulad však ve vztahu ke Spotřebiteli nesmí skončit dříve než za 2 (dva) roky ode dne doručení předmětu objednávky Zákazníkovi.
 3. E-shop odpoví na stížnost Zákazníka do 14 (čtrnácti) dnů a vyrozumí jej o dalším postupu.
 4. Předpokladem pro posouzení reklamace E-shopem je, že Zákazník doručí reklamovaný produkt nebo produkty spolu s dokladem o koupi a popisem reklamace. V případě neoprávněného podání reklamace vyzve E-shop Zákazníka k doplnění nedostatků reklamace do 14 (čtrnácti) dnů od doručení takové výzvy.
 5. Předmět reklamace zašlete na adresu: Magazyn No Limit / Apetete, ul. Parzniewska 18, 05-800 Pruszków. V případě oprávněné reklamace uhradí E-shop Zákazníkovi doložené náklady na dopravu.
 6. Bude-li reklamace posouzena ve prospěch Zákazníka, e-shop opraví nebo vymění inzerovaný produkt za plnohodnotný nebo pokud výměna nebude možná, vrátí dlužnou částku za inzerovaný produkt do 14. (čtrnáct) dnů ode dne projednání reklamace.
 7. Je-li stížnost prošetřena v neprospěch zákazníka, má zákazník možnost využít alternativních způsobů řešení sporů, tj. požádat o zásah neutrální stranu, jako je smírčí soudce, mediátor nebo ombudsman..

VIII Záruční podmínky             

 1. U produktů se zárukou výrobce zasílá E-shop společně se zbožím záruční list, ve kterém jsou pokaždé uvedeny záruční podmínky.
 2. V případě výrobku, na který výrobce nebo distributor poskytl záruku, může Zákazník reklamovat vadný výrobek:
  1. s využitím práv vyplývajících z poskytnuté záruky - Zákazník v tomto případě reklamuje produkt přímo u garanta (subjekt poskytující záruku) a E-shop je pouze zprostředkovatelem reklamace. Zákazník se může dle své volby obrátit přímo na záruční servis nebo na E-shop.
  2. využití práv, na která má od prodávajícího nárok v souvislosti s nesouladem produktu s jeho popisem.

IX Osobní údaje – obecné zásady ochrany osobních údajů
Podle Čl. 13 sec. 1-2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (Sbírka zákonů UE L 119, str. 1) - dále jen GDPR, v rámci podnikatelské činnosti jsou dodržovány následující zásady ochrany osobních údajů.

 1. Zákazník odesláním objednávky v E-shopu souhlasí s umístěním svých osobních údajů do databáze a jejich zpracováním E-shopem. Svěřené osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy. Poskytnutí osobních údajů Zákazníkem a souhlas s jejich zpracováním jsou dobrovolné, avšak nezbytné pro vyřízení objednávky ze strany E-shopu.
 2. Zákazník zadávající objednávku v E-shopu souhlasí se zpracováním osobních údajů pro webové stránky shromažďující názory na transakce uskutečněné v internetových obchodech. V důsledku takového souhlasu může Zákazník obdržet e-maily s žádostí o poskytnutí názorů na transakce na webových stránkách, které shromažďují zákaznické recenze internetových obchodů.
 3. WITMALU Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě na ul. Rydygiera 8, NIP 113-28-73-665, REGON 147114037 je správcem osobních údajů souboru osobních údajů s názvem „WITMALU“.
 4. Správce jmenoval inspektora ochrany osobních údajů, na kterého je možné se v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů obrátit na e-mailu: info@apetete.cz nebo písemně na adresu: ul. Rydygiera 8, 01-793 Varšava.
 5. Účely a důvody zpracování osobních údajů:
  1. Za účelem plnění smlouvy, která byla uzavřena v rámci podnikatelské činnosti (základ čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), mají osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, kdykoli právo odvolat své osobní údaje. souhlas se zpracováním osobních údajů.
  2. Přímý marketing našich služeb.
  3. Průzkum spokojenosti se spoluprací s námi nebo našimi partnery a spokojenost se službami.
  4. Výkon práva, včetně uznávání případných reklamací, vymáhání nároků souvisejících s uzavřenými smlouvami. Což znamená, že zpracování je nezbytné k realizaci našeho oprávněného zájmu.
  5. Osobní údaje neprofilujeme.

Osobní údaje zpracovávané naší společností nejsou na základě smluv o svěření osobních údajů předávány dalším třetím stranám, s výjimkou subjektů uvedených níže v bodě 6.3. Kromě výše uvedených subjektů mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny také na žádost a žádost oprávněných orgánů, např. policie, státní zastupitelství, soud.

 1. Práva osob, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány: 
  1. Kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.
  2. Přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz („právo být zapomenut“) nebo omezení jejich zpracování a od 25. května 2018 - právo na přenositelnost údajů k jinému správci;
  3. Podání stížnosti dozorovému orgánu - předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, mají rovněž právo vznést námitku proti zpracování (pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů nebo pokud se jedná o přímý marketing.
Osobní údaje můžeme zpřístupnit a svěřit nebo pověřit zpracováním osobních údajů subjekty spolupracující se společností WITMALU Sp. z o.o., a to zejména: subjekty poskytující IT služby, subjekty poskytující účetní služby, subjekty poskytující právní služby. WITMALU vyžaduje, aby tyto subjekty chránily své soukromí v souladu se zákonem a zabezpečení osobních údajů zpracovávaných těmito subjekty.

 1. Právo na námitku
  1. Osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, mají právo kdykoli vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů. Poté okamžitě přestaneme zpracovávat osobní údaje, které vznesly námitku.
 2. Doba uložení dat
  1. Osobní údaje vyplývající z uzavření smlouvy na základě smlouvy uzavřené společností WITMALU Sp. z o.o. obchodní činnosti, bude zpracovávána po dobu, ve které mohou být reklamace související s touto smlouvou odhaleny, tedy nejdéle 24 měsíců ode dne, kdy byla smlouva plněna.
  2. Nedojde-li k uzavření smlouvy, budou osobní údaje, které nám byly poskytnuty v souvislosti se smluvními ujednáními, neprodleně vymazány, s výjimkou údajů potřebných pro přímý marketing.
  3. Údaje zpracovávané pro účely přímého marketingu našich produktů a služeb mohou být zpracovávány do doby, než bude vznesena námitka proti jejich zpracování pro tento účel nebo dokud nezjistíme, že jsou zastaralé.
 3. Informace o požadavku / dobrovolném poskytnutí údajů

Poskytnutí údajů je dobrovolné, je však nezbytné k uzavření a plnění smlouvy.
Příslušným úřadem pro podávání stížností na zpracování osobních údajů je:
Úřad generálního inspektora pro ochranu osobních údajů
Stawki 2, 00-193 Varšava
tel. 22 531 03 00 fax. 22 531 03 01
kancelaria@giodo.gov.pl
 
Horká linka pro spotřebitele:
Předseda Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele
Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Varšava
uokik@uokik.gov.pl
tel. 801 440 220 a 22 290 89 16
otevřeno od pondělí do pátku od 8:00 do 18:00.
V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností ohledně ochrany osobních údajů se obracejte na kancelář Správce na e-mailové adrese: info@apetete.cz
X Informační služba

 1. Tato kapitola definuje pravidla pro poskytování služby Newsletter E-shopem.
 2. Služba Newsletter spočívá v tom, že E-shop zasílá na e-mailovou adresu uvedenou uživatelem (dále jen „Odběratel“) této služby e-mailové zprávy obsahující informace o nabídce internetového obchodu www.apetete.cz a akce pořádané v prodejně.
 3. Služba Newsletter je bezplatná a odstoupení je možné kdykoliv.
 4. Odběratel uzavřením smlouvy o poskytování služby Newsletter s E-shopem poskytuje svou e-mailovou adresu a souhlasí se zasíláním e-mailových zpráv uvedených ve výše uvedených ustanoveních.
 5. Službu Newsletter může využívat každá fyzická osoba nebo právnická osoba jednající prostřednictvím oprávněné osoby nebo organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům, mající plnou způsobilost k právním úkonům, která:
 • Na stránkách www.apetete.cz v části týkající se Newsletteru uvede svou e-mailovou adresu,
 • klikne na tlačítko „Uložit“.
 • Při přihlášení k odběru musíte souhlasit se zpracováním údajů pro účely zasílání Newsletteru, a to akceptováním zaškrtávacího políčka s textem "Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů společností Witmalu sp. Z oo se sídlem ve Varšavě, ul. Rydygiera 8, budova 10, za účelem využívání služby Newsletter Přečetl jsem si informace o zpracování osobních údajů, poučení o právu na přístup k údajům a o možnosti je kdykoli opravit a odstranit, obsažené v kap. IX. Řádu.
 1. Systémové požadavky pro používání služby Newsletter:
 • přístup k internetu,
 • mít e-mailovou adresu,
 • mít standardní operační systém a standardní webový prohlížeč.
 1. Veškeré stížnosti týkající se služby Newsletter podávejte E-Shopu písemně na korespondenční adresu E-Shopu nebo e-mailem na info@apetete.cz.
 2. Při využívání služby Newsletter je zakázáno poskytovat nelegální obsah, zejména v korespondenci s E-shopem nebo v registračním formuláři.
 3. Poskytování služby Newsletter bude zahájeno neprodleně po uzavření smlouvy o využívání služby Newsletter, se kterou Účastník souhlasí.
 4. Pro odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů zašlete prosím zprávu na adresu info@apetete.cz s informací: „Odvolávám souhlas se zpracováním mých osobních údajů“.

XI Závěrečná ustanovení

 1. Zboží prezentované na stránkách E-shopu nepředstavuje nabídku ve smyslu občanského zákoníku. Objednávkou dává zákazník nabídku ke koupi konkrétního produktu za podmínek uvedených v popisu produktu.
 2. Tento řád nabývá účinnosti dnem 30. 8. 2016 a jeho ustanovení se vztahují na všechny objednávky uskutečněné po tomto datu.
 3. E-Shop si vyhrazuje právo na změnu obsahu pravidel. Všechny změny se dějí

účinnosti dnem uvedeným E-shopem, ne však dříve než 14 (čtrnáct) dnů ode dne zveřejnění změny. O změně předpisů bude zákazník informován. Objednávky zadané před datem změn jsou realizovány na základě ustanovení předpisů platných v den zadání objednávky.
Příloha 1 k prodejnímu řádu v internetovém obchodě apetete.cz

STAŽENÍ

UPOZORNĚNÍ O PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Máte právo odstoupit od této smlouvy do 30 dnů bez udání důvodu. Právo na odstoupení od smlouvy nemá spotřebitel v souvislosti se smlouvami:
  1. pro poskytování služeb, pokud podnikatel službu plně plnil s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl před zahájením poskytování služby informován, že poté, co podnikatel službu splní, ztratí právo na odstoupení od smlouvy ze smlouvy;
  2. u nichž cena nebo odměna závisí na výchylkách finančního trhu, které podnikatel nemůže ovlivnit a ke kterým může dojít před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  3. ve které je předmětem služby nepřefabrikovaná věc vyrobená podle specifikací spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb;
  4. ve které je předmětem služby věc, která se rychle kazí nebo má krátkou dobu použitelnosti;
  5. ve které je předmětem služby věc dodávaná v uzavřeném obalu, kterou nelze po otevření zásilky vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal po dodání otevřen;
  6. ve které jsou předmětem služby věci, které jsou po dodání svou povahou nerozlučně spojeny s jinými věcmi;
  7. ve které jsou předmětem služby alkoholické nápoje, jejichž cena byla sjednána při uzavření kupní smlouvy a k jejichž dodání může dojít až po 30 dnech a jejichž hodnota závisí na výchylkách trhu nad nimiž nemá podnikatel kontrolu;
  8. ve kterém spotřebitel výslovně požadoval, aby se k němu podnikatel dostavil za účelem provedení neodkladné opravy nebo údržby; poskytuje-li podnikatel jiné doplňkové služby, než které si spotřebitel vyžádal, nebo poskytuje věci jiné než náhradní díly nutné k opravě nebo údržbě, má spotřebitel v souvislosti s doplňkovými službami nebo věcmi právo na odstoupení od smlouvy;
  9. ve které jsou předmětem služby zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačový software dodávané v uzavřeném obalu, pokud byl balíček po doručení otevřen;
  10. na doručování novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smluv o předplatném;
  11. uzavřená prostřednictvím veřejné dražby;
  12. na poskytování ubytovacích služeb pro jiné než bytové účely, přepravu zboží, pronájem automobilů, stravování, služby související s trávením volného času, zábavu, sportovní nebo kulturní akce, je-li ve smlouvě uveden den nebo období poskytnutí služby;
  13. na dodávku digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, pokud s plněním bylo započato s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co byl podnikatel informován o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy. smlouva.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 30 dnech ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí strana jiná než dopravce nabudete zboží do fyzické držby. V případě smlouvy vyžadující převod vlastnického práva k položkám dodávaným v dávkách nebo po částech se lhůta 30 dnů počítá ode dne, kdy vy nebo vámi určená třetí strana jiná než dopravce převezme fyzické vlastnictví poslední šarže nebo dílů.
 3. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte informovat na následující adrese: Magazyn No Limit / Apetete, ul. Parzniewska 18, 05-800 Pruszków, info@apetete.cz, tel.: 799 350 907 o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou nebo e- mail info@apetete.cz). Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné.
 4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí zaslat informaci o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 5. Důsledky odstoupení od smlouvy:
  1. v případě odstoupení od této smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jsme od Vás přijali, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vyplývajících z Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný, než je nejlevnější způsob standardního dodání nabízený společností nás), neprodleně, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí uplatnit právo na odstoupení od této smlouvy. Platbu vrátíme pomocí stejných platebních metod, které jste použili při původní transakci, pokud jste se výslovně nedohodli jinak; v žádném případě vám v důsledku této náhrady nevzniknou žádné poplatky. Můžeme zadržet náhradu, dokud položku neobdržíme nebo dokud nám nebude poskytnut důkaz o jejím vrácení, podle toho, co nastane dříve;
  2. zašlete prosím zboží zpět na následující adresu: Magazyn No Limit / Apetete, ul. Parzniewska 18, 05-800 Pruszków, a to ihned, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o svém odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím lhůty 14 dnů. Budete muset nést přímé náklady na vrácení zboží. Jste odpovědní za snížení hodnoty věcí vyplývající z jejich používání jiným způsobem, než bylo nutné ke zjištění povahy, vlastností a fungování věcí.
IdoSell Trusted Reviews
4.56 / 5.00 785 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2024-02-12
Velký výběr, kvalitní produkty, rychlé dodání
2024-01-31
Děkuji. Vše proběhlo v pořádku
pixelpixelpixelpixel