Doprava zdarma od 1 199,00 Kč
Uložit do nákupního seznamu
Vytvořte nový nákupní seznam

Ochrana osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů stanovují pravidla pro ukládání a přístup k informacím na zařízení Uživatele pomocí cookies, pro poskytování elektronických služeb požadovaných Uživatelem, společností Witmalu Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě.


Definice

 1. Správce - znamená společnost Witmalu s ručením omezeným se sídlem ve Varšavě (01-793), ul. Rydygiera 8, dům 10, zapsaná v Rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeném Okresním soudem pro hlavní město Varšava, XII. ekonomický odbor KRS 0000496040, NIP: 1132873665, Regon: 147114073, která poskytuje elektronické služby a obchody a získává přístup k informacím v zařízení Uživatele.
 2. Cookies - znamenají IT data, zejména malé textové soubory, uložené a uložené na zařízeních, jejichž prostřednictvím Uživatel používá stránky webu.
 3. Cookies správce - znamená Cookies uveřejněné Správcem, související s poskytováním elektronických služeb Správcem prostřednictvím webových stránek.
 4. Externí soubory cookie – znamenají soubory cookie umístěné partnery Správce prostřednictvím webových stránek Služby.
 5. Webová stránka - znamená webová stránka nebo aplikace, pod kterou Správce provozuje internetový obchod, provozovaný na doméně: http://apetete.cz/.
 6. Zařízení - znamená elektronické zařízení, jehož prostřednictvím Uživatel získává přístup na Webové stránky.
 7. Uživatel - znamená subjekt, pro který lze poskytovat elektronické služby v souladu s Nařízeními a právními předpisy nebo se kterým lze uzavřít Smlouvu o poskytování elektronických služeb.


Obecná pravidla pro nakládání Správce s osobními údaji Uživatelů

Podle Čl. 13 sec. 1-2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a volný pohyb těchto údajů a zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Sbírka zákonů UE L 119, str. 1) - dále jen GDPR, v rámci podnikatelské činnosti následující jsou prováděny zásady ochrany osobních údajů.

 1. Osobní údaje zanechané Uživatelem na Webu nebudou prodány ani zpřístupněny třetím osobám.
 2. Údaje jsou shromažďovány pouze proto, aby je Uživatel mohl plně využívat z funkčnosti Webu.
 3. Údaje shromážděné automaticky během návštěv webových stránek mohou být použity pro statistické a optimalizační účely.
 4. Uživatel zůstává anonymní až do prvního nákupu na Webu, přihlášení k odběru elektronického newsletteru (newsletteru) nebo vyplnění kontaktního formuláře na Webu. V těchto případech je nutné uvést (elektronicky nebo jiným způsobem) konkrétní kontaktní údaje, které jsou následně odeslány do systému.
 5. Nákup Uživatele v obchodě apetete.pl a současná registrace v obchodě jsou spojeny se souhlasem se shromažďováním a zpracováním osobních údajů. Tyto informace slouží pouze pro účely smlouvy, včetně vystavení dokladu o prodeji (účtenka nebo faktura s DPH) a odeslání zboží. Obchod apetete.pl má proto právo sdílet shromážděné údaje se svými obchodními partnery, a to pouze za účelem efektivního vyřízení objednávky.
 6. Web bude Uživatele kontaktovat pouze prostřednictvím jím uvedené e-mailové adresy. V důležitých záležitostech souvisejících s podporou prodeje je přípustné nás kontaktovat prostřednictvím poskytnutého telefonního čísla nebo jiných adresních údajů.
 7. Zákazník odesláním objednávky v E-shopu souhlasí s umístěním svých osobních údajů do databáze a jejich zpracováním E-shopem. Svěřené osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy. Poskytnutí osobních údajů Zákazníkem a souhlas s jejich zpracováním jsou dobrovolné, avšak nezbytné pro vyřízení objednávky ze strany E-shopu.
 8. Zákazník může dostávat e-maily s žádostí o zanechání názoru na transakce na webových stránkách shromažďujících zákaznické recenze internetových obchodů.
 9. WITMALU Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě na ul. Rydygiera 8, NIP 113-28-73-665, REGON 147114037 je správcem osobních údajů souboru osobních údajů s názvem „WITMALU“.
 10. Správce jmenoval inspektora ochrany osobních údajů, na kterého je možné se v souvislosti s ochranou osobních údajů obrátit e-mailem: info@apetete.cz nebo písemně na adresu: ul. Rydygiera 8, 01-793 Varšava.
 11. Účely a důvody zpracování osobních údajů:
  1. Za účelem plnění smlouvy, která byla uzavřena v rámci podnikatelské činnosti (základ čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), mají osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, kdykoli právo odvolat své souhlas se zpracováním osobních údajů.
  2. Přímý marketing našich služeb.
  3. Průzkum spokojenosti se spoluprací s námi nebo našimi partnery a spokojenost se službami.
  4. Výkon práva, včetně uznávání případných reklamací, vymáhání nároků souvisejících s uzavřenými smlouvami. Což znamená, že zpracování je nezbytné k realizaci našeho oprávněného zájmu.
  5. Osobní údaje neprofilujeme.
  6. Pro daňové účely.
 12. Osobní údaje zpracovávané naší společností nejsou předávány dalším třetím stranám, s výjimkou subjektů uvedených níže v bodě 12.3. Kromě výše uvedených subjektů mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny také na žádost a žádost oprávněných orgánů, např. policie, státní zastupitelství, soud.
 13. Práva osob, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány:
  1. Kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.
  2. Přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz („právo být zapomenut“) nebo omezení jejich zpracování a od 25. května 2018 - právo na přenositelnost údajů k jinému správci;
  3. podání stížnosti dozorovému orgánu - předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 14. Osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, mají rovněž právo vznést námitku proti zpracování (pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízenío ochraně osobních údajů nebo pokud se jedná o přímý marketing. Osobní údaje můžeme zpřístupnit a svěřit nebo pověřit zpracováním osobních údajů subjekty spolupracující se společností WITMALU Sp. z o.o., a to zejména: subjekty poskytující IT služby, subjekty poskytující účetní služby, subjekty poskytující právní služby, platební operátoři včetně PayPo. WITMALU od těchto subjektů požaduje, aby v souladu se zákonem chránily soukromí a bezpečnost osobních údajů zpracovávaných těmito subjekty.
 15. Právo na námitku
  1. Osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, mají právo kdykoli vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů. Poté okamžitě přestaneme zpracovávat osobní údaje, které vznesly námitku.
 16. Doba uložení dat
  1. Osobní údaje vyplývající z uzavření smlouvy na základě smlouvy uzavřené společností WITMALU Sp. z o.o. obchodní činnost, budou zpracovávány po dobu, ve které mohou být uveřejněny nároky související s touto smlouvou, tedy nejdéle 5 let ode dne, kdy byla smlouva splněna.
  2. Nedojde-li k uzavření smlouvy, budou osobní údaje, které nám byly poskytnuty v souvislosti se smluvními ujednáními, neprodleně vymazány, s výjimkou údajů potřebných pro přímý marketing.
  3. Údaje zpracovávané pro účely přímého marketingu našich produktů a služeb mohou být zpracovávány do doby, než bude vznesena námitka proti jejich zpracování pro tento účel nebo dokud nezjistíme, že jsou zastaralé.
 17. Informace o požadavku / dobrovolném poskytnutí údajů
  Poskytnutí údajů je dobrovolné, je však nezbytné k uzavření a plnění smlouvy.
  Příslušným úřadem pro podávání stížností na zpracování osobních údajů je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
ul. Stawki 2, 00-193 Varšava
tel. 22 531 03 00 fax. 22 531 03 01
kancelaria@uodo.gov.pl

Horká linka pro spotřebitele:
Předseda Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele
Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Varšava
uokik@uokik.gov.pl
801 440 220 a 22 290 89 16 otevřeno od pondělí do pátku od 8:00 do 18:00.
V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností ohledně ochrany osobních údajů se prosím obracejte na kancelář Správce na následující e-mailové adrese: info@apetete.cz

Typy používaných cookies

 1. Cookies používané Správcem jsou bezpečné pro Zařízení Uživatele. Zejména není možné, aby se viry nebo jiný nežádoucí software nebo malware touto cestou dostaly do Zařízení Uživatelů. Tyto soubory umožňují identifikovat software používaný Uživatelem a přizpůsobit Web individuálně každému Uživateli. Cookies obvykle obsahují název domény, ze které pocházejí, a čas, kdy jsou uloženy v Zařízení.
 2. Správce používá dva typy cookies:
  1. Soubory cookie relace: jsou uloženy v zařízení uživatele a zůstávají tam až do konce relace prohlížeče. Uložené informace jsou poté trvale odstraněny z paměti zařízení. Mechanismus relačních cookies neumožňuje shromažďování jakýchkoli osobních údajů ani jakýchkoli důvěrných informací ze Zařízení Uživatele.
  2. Trvalé soubory cookie: jsou uloženy v Zařízení Uživatele a zůstávají zde, dokud nejsou smazány. Ukončením relace prohlížeče nebo vypnutím zařízení nedojde k jejich odstranění ze zařízení uživatele. Mechanismus trvalých cookies neumožňuje shromažďování jakýchkoli osobních údajů ani jakýchkoli důvěrných informací ze Zařízení Uživatele.

Účely, pro které se soubory cookie používají

 1. Správce používá Vlastní soubory cookie pro následující účely:
  1. Konfigurace služby
   1. optimalizace používání stránek Webu a přizpůsobení obsahu stránek Webu preferencím Uživatele
   2. rozpoznání zařízení Uživatele webové stránky a také jeho umístění a správné zobrazení webové stránky, přizpůsobené jeho individuálním potřebám.
  2. Autentizace uživatele na webu
   1. udržování relace Uživatele Webu po přihlášení, díky čemuž Uživatel nemusí znovu zadávat přihlašovací jméno a heslo na každé podstránce Webu;
   2. správná konfigurace vybraných funkcí Webu umožňující zejména ověření pravosti relace prohlížeče.
   3. správné fungování partnerského programu, umožňující zejména ověření zdrojů přesměrování Uživatelů na webové stránky Webu.
   4. umožnění používání funkce „Košík“ na Webu.
  3. Analýza a výzkum, stejně jako audit publika
   1. vytváření anonymních statistik, které pomáhají porozumět tomu, jak uživatelé webové stránky používají webové stránky
 2. Správce služby používá externí cookies pro následující účely:
  1. sběr obecných a anonymních statických dat pomocí analytických nástrojů, např. Google Analytics.
  2. prezentace reklam přizpůsobených preferencím Uživatele pomocí online reklamního nástroje, např. Google AdSense.
  3. přihlášení na web pomocí sociální sítě, např. Facebook.com.
  4. použití interaktivních funkcí k popularizaci webových stránek pomocí stránek sociálních sítí, vč. jako Facebook.com, Pinterest.com.
  5. prezentace názorů na stránkách Webu, které jsou staženy z externího webu Ceneo.pl a Opineo.pl.
   Vaše osobní údaje sdílíme s externími poskytovateli služeb, kteří nás podporují v přizpůsobení obsahu prezentovaného na webových stránkách vašim potřebám, včetně výběru produktů, akcí a nabídek, které vám budou předloženy. Jedním z takových poskytovatelů služeb je společnost Ve Global UK Limited. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Ve spolu s informacemi o tom, jak jsou vaše údaje používány, naleznete tady.


Informační bulletiny

 1. Souhlas daný Uživatelem při registraci účtu na Webu nebo později k odběru bezplatných newsletterů e-mailem dává Správci právo pravidelně zasílat uživatelům Webu informace o nových produktech, akcích, soutěžích, výprodejích, kolekcích. , události nebo jiné informace související s aktivitami Webu.
 2. Odebírání newsletterů lze kdykoli zrušit vypnutím této funkce kliknutím na odkaz „odhlásit se“ v každém zaslaném e-mailu. Odhlášení z odběru newsletteru se nerovná smazání vašeho účtu na Webu.
 3. Správce si vyhrazuje právo: - zasílat inzeráty a obchodní informace prostřednictvím newsletteru ve smyslu zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (Sbírka zákonů č. 144, položka 1204 z roku 2002); - neoprávněné ukončení služby newsletteru po předchozím upozornění jejích uživatelů; - smazání účtu, jehož uživatel porušil Pravidla webových stránek.
  Vaše osobní údaje sdílíme s externími poskytovateli marketingových služeb, kteří nás podporují při doručování marketingových sdělení a realizaci propagačních kampaní, včetně zasílání zpráv připomínajících produkty v košíku. Jedním z takových dodavatelů je společnost Ve Global UK Limited. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Ve spolu s informacemi o tom, jak jsou vaše údaje používány, naleznete tady.
IdoSell Trusted Reviews
4.56 / 5.00 785 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2024-02-12
Velký výběr, kvalitní produkty, rychlé dodání
2024-01-31
Děkuji. Vše proběhlo v pořádku
pixelpixelpixelpixel